SON LÌ KHÔNG CHÌ LP

+ THÀNH PHẦN 100% TỪ THIÊN NHIÊN

+ KHÔNG CHÌ KHÔNG HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

+ ĐƯỢC CẤP CÔNG BỐ MỸ PHẨM CỦA NHÀ NƯỚC.

+ CÓ TEM CHỐNG HÀNG GIẢ CỦA BỘ CÔNG AN

+ GIỮ MÀU ĐƯỢC TỪU 6H ĐẾN 8H.